Výkup papiera

08.10.2015 16:00

Čas : od 16,00 hod. - Zubák - zást. BUS, auto pôjde od H. Breznice
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Späť