Voľby do orgánov samosprávy obcí

21.09.2014 00:00

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí získate na stránke https://www.minv.sk/?volby-oso2014.

Späť