Voľby do NR SR

29.02.2020 07:00

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019

 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

OZNÁMENIE

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou:

 

Kontakt: Obecný úrad, Zubák č. 164, 020 64 Zubák

e-mail: obeczubak@stonline.sk

 

 

 

Informácie pre voliča pre voľbu poštou, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

 Informácie pre voliča 

Späť