Verejné zhromaždenie - zmena

09.03.2014 15:00

Starosta obce oznamuje občanom, že verejné zhromaždenie zvolané na 9.3.2014 sa ruší. O novom termíne konania Vás budeme informovať.

Späť