Územný plán obce

06.08.2014 18:10

Na chodbe obecného úradu bola nainštalovaná tabuľa s Územným plánom obce Zubák spolu so zmenami a doplnkami č.1. Tabuľa Vám je k dispozícií počas úradných hodín. Foto

Späť