Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

27.08.2018 11:30

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák, oznamuje svojim členom a ostatným občanom, že odpredáva zo skládky smrekovú guľatinu vhodnú na porez (dosky, hranoly) a tiež smrekovú vlákninu- palivo na kúrenie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u predsedu spoločenstva, prípadne zavolať na číslo telefónu 0911151829.

Späť