Upozornenie OcÚ

03.10.2016 09:20

Žiadame občanov napojených na obecný vodovod, aby si skontrolovali svoje vodovodné prípojky či u nich nedochádza k úniku vody a pripádnu poruchu hlásili na OcÚ v Zubáku, prípadne na t.č. 0908601605

Späť