Upozornenie na zmenu času

30.03.2014 01:00

 Upozorňujeme na zmenu času, ktorá nastane dňa 30.03.2014 t.j. v nedeľu. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod

Späť