Upozornenie na stavebné práce na cintoríne

31.03.2015 00:00

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína z dôvodu vykonávania stavebných prác. Práce budú prebiehať do 31.3.2015. 

Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.

Späť