Tanečná zábava v Streženiciach

16.10.2009 18:00

Na pozvanie OVJDS sa celý výbor JDS v Zubáku ako aj spevácka skupina Zubáčanka zúčastnili na tanečnej zábave v Streženiciach.

V bohatom programe vystúpila aj naša spevácka skupina, ktorá za pekné piesne zožala veľký potlesk.

Pri dobrej hudbe sa všetci bavili až do 22 h. Domov sme sa vrátili unavení, ale spokojní.

Späť