Tanečná zábava OOJDS Púchov

29.12.2008 12:04

Na koniec roka poriadal OOJDS Púchov tanečnú zábavu. Za našu organizáciu bolo pozvaných 10 členov.

Po dobrej večeri a vínku sa všetci prítomní roztancovali, keď začala vyhrávať hudba. O 22.00 h sa všetci pobrali domov.

Späť