Stretnutie výboru

12.10.2007 10:46

V piatok 12. sme sa zišli, aby sme prejednali niektoré veci. Na schôdzu neprišla pokladníčka, lebo sa zotavovala v kúpeloch.

Prehodnotili sme aj účasť členov na brigáde. Pripravili sme posedenie so všetkými členmi, na ktorom ich oboznámime s plánom a akciami v budúcom roku.

Nakoniec sme zablahoželali nášmu členovi Vendelínovi, ktorý má o týždeň meniny.

Späť