Stretnutie výboru JDS

04.03.2008 11:17

Stretnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo, malo tieto témy:

  • Pripraviť schôdzu všetkých členov
  • Založiť spevácky krúžok
  • Zvoliť nového člena výboru namiesta p. Bednára
  • Oboznámiť členov s plánom činnosti v roku 2008
  • Diskusia - záver.
Späť