Stretnutie výboru.

23.11.2007 10:53

V piatok 23.11. sme sa opäť stretli v zasadačke OV. P. Bednár chýbal, lebo nemohol prísť. Prebrali sme priebeh posedenia, ktoré bolo 11.10.2007. Naplánovali sme na 5.1.2008 ďalšie stretnutie všetkých členov, ktoré bude aj s občerstvením a pri hudbe. Po gratulácií našej Emílie sme sa rozišli.

Späť