Stretnutie v Púchove

12.09.2007 10:23

Dňa 12.9.2007 sa konala schôdza JDS v Púchove zo základných organizácií. Za našu organizáciu boli  prítomní:

Š. Šutriepka, H. Galová, H. Šutriepková.

Boli sme milo privítaní aj členmi z ostatných organizácií.

Na stretnutí nás oboznámili s rôznymi aktivitami a podujatiami, ktoré sa robia v ostatných organizáciach.

Späť