Slovenská pošta oznamuje

03.08.2018 14:34

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 11.07. - 03.08.2018 bude dodacia Pošta Zubák dočasne zatvorená.

 

Dôvodom dočasného zatvorenia sú technické príčiny - viacdňová celodenná odstávka elektrickej energie. Doručovanie zásielok bude aj naďalej zabezpečované bez obmedzenia. Zásielky, ktoré nebude možné doručiť na doručovacích rajónoch, budú ukladané na Pošte Lednické Rovne, kde si ich môžu adresáti spádovej oblasti Pošty Zubák vyzdvihnúť počas ich odbernej lehoty resp. počas zatvorenia Pošty Zubák. V prípade žiadosti adresátov spádovej oblasti Pošty Zubák o poskytnutie dispozičnej služby "Opakované doručenie na žiadosť adresáta" bude táto služba poskytovaná bezplatne.

Späť