Separovaný zber

28.03.2014 07:52

Obec bola upozornená spoločnosťou JTeko na zvýšený výskyt odpadov kategórie N (nebezpečné odpady), ktoré v separovanom ani komunálnom odpade sa nesmú vyskytovať. Takisto sa vo vreciach nachádzajú veci ako elektronika, použité jednorázové plienky a iné hygienické potreby, jednorazové injekčné striekačky a veľmi veľký objem kuchynského odpadu. Preto by som chcel upozorniť občanov, pokiaľ sa pri zbere plastov nájdu takéto druhy odpadov, pracovníci OcÚ tieto vrecia nevezmú. Ak sa takýto odpad nájde u odberateľa, bude nám odpad vrátený. Aj keď myslím že pri vyššie spomenutých zložkách by to malo byť každému jasné, že tam daný druh odpadu nepatrí. Separovaný zber odpadu nekončí na skládke ale je ďalej triedený RUČNE, aby mohol byť čo najlepšie využitý ako druhotná surovina. Len dôslednou separáciou odpadov dosiahneme zníženie nákladou na vývoz komunálneho odpadu, čím budeme šetriť nielen peniaze nás všetkých, ale hlavne životné prostredie.

 

                                                                                                                           Pavol Gelo

                                                                                                                         starosta obce

Späť