SEPAROVANIE

09.01.2014 13:14

Žiadame skupinu občanov, aby "neskrášľovali" vjazd do našej obce vytváraním čiernych skládok, nakoľko všetky druhy odpadov sú v našej obci zbierané a separované, nehovoriac o porušovaní zákona. Ak niekto má v domácnosti elektronický odpad nech ho privezie pred budovu bývalého domova dôchodcov, prípadne nahlási požiadavku o vyvezenie takého odpadu na obecnom úrade.

Späť