Recyklohry v MŠ

24.04.2014 13:49
Naša  materská  škola naďalej  pokračuje  v  zbere  drobného  elektronického  odpadu  v  rámci  projektu  Recyklohry. Projekt  bol  rozšírený  o  zber  použitých,
nefunčných  malých  batérií. Boli  by  sme  radi,  keby  ich  občania  obce  nevyhadzovali  do  obyčajného  koša,  ale  odovzdali  do  MŠ,  ktorá  ich  odošle  na  zrecyklovanie.
                                 Ďakujeme.
Späť