Prvá plenárna schôdza

15.09.2007 10:27

Dňa 15.9.2007 sa konala prvá plenárna schôdza. Zišlo sa na nej 40 členov JDS. Výbor na nej oboznámil všetkých s nasledujúcim programom:

  1. Uskutočnenie brigády u št. lesov
  2. Možnosť rekreácie
  3. Posedenie pri hudbe
  4. Občerstvenie
  5. Záver
Späť