Prerušenie dodávky elektriny

11.09.2018 07:30

SSD a.s informuje občanov, že dňa 11.09.2018 v čase od 07:30 do 16:30 bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti obce od čísla domu 61 po koniec obce. 

Späť