Predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva Zubák oznamuje

30.09.2015 07:00

Predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva Zubák, žiada všetkých členov urbárskeho spoločenstva, aby do konca mesiaca septembra 2015 nahlásili svoju zdravotnú poisťovňu členom výboru urbárskeho spoločenstva osobne, alebo telefonicky. Čísla telefónov sú uvedené na obecnej internetovej stránke Zubák www.obeczubak.sk/urbarske-pozemkove-spolocenstvo-zubak/  Názov zdravotnej poisťovňe je potrebné podľa nového zákona pri vyplatení dividendov. Kto nenahlási svoju zdravotnú poisťovňu, nebude mu možné tieto dividendy vyplatiť.

Späť