Práce na cintoríne

25.07.2016 08:30

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína, nakoľko sa tam vykonávajú stavebné úpravy. Práce budú ukončené v priebehu budúceho týždňa.

Za prípadné problémy pri návšteve cintorína sa ospravedlňujeme.

Späť