Pozvánka

06.03.2014 15:30

Starosta obce v Zubáku zvoláva na deň 06.03.2014 o 15:30 hod. do zasadačky OcÚ v Zubáku zástupcov rodín, ktoré sú naplánované na pripojenie na verejný vodovod. Zároveň pozývame občanov, ktorý sa chcú dopojiť na už vybudovaný vodovod. Na stretnutí bude prejednaná trasa a podmienky pripojenia.

Späť