Posedenie

11.10.2007 10:48

Dňa 11.10.2007 sa uskutočnilo posedenie všetkých členov. Pretože sa blíži koniec roka, výbor oboznámil všetkých členov o práci a urobil rozbor hospodárenia.

Prítomní bol aj starosta p. Bednár, ktorému sme poďakovali za doterajšiu dobrú spoluprácu. Pri dobrých kuracích stehnách a vínku, nastala debata, ktorá trvala až do večera. Všetkých 43 členov odchádzalo s dobrými pocitmi a tešili sa na nové stretnutie.

Späť