Posedenie seniorov nad 62 rokov

15.10.2009 14:04

Dňa 15. 10. 2009 na pozvanie starostu obce p. Bednára sa zišli všetci dôchodcovia, ktorí majú nad 62 rokov v kultúrnom dome. Ani poslanci p. Davik, p. J. Zuzík, p. Plešková, p. Valachová, p. Zuzíková a p. Bulková nezostali bokom a pekne pripravili stoly.

Pozvanie prijal aj minister p. Baška, starosta Dohnian p. Panáček a p. Savaara starosta Lednických Rovní.

Program spestrili aj žiaci ZŠ v Zubáku a skupina Song, ktorá hrala do nálady. Aj spevácka skupina vystúpila prvýkrát v krojoch. Za doprovodu harmonikára p. Š. Šutriepku zaspievala pekné ľudové piesne. Členky speváckej skupiny zahrali aj malé scénku a vytancovali nášho starostu p. Bednára.

Späť