Porucha verejného osvetlenia

07.12.2015 13:58

Oznamujeme občanom časti obce Majere, Kolonka, Prílesie, že v dňoch 7. a 8.12 bude z dôvodu poruchy na elektrickom vedení vypnuté verejné osvetlenie. Porucha vznikla pri výmene stĺpov SSE - Distribúcia.

Späť