Polícia SR upozorňuje

12.03.2014 10:46

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici upozorňuje občanov na v poslednom čase sa opakovaných prípadov krádeží vlámaním do bytov, rodinných domov, chát  a do motorových vozidiel.

Z dôvodu predídenia tejto protiprávnej činnosti polícia žiada občanov o zvýšenú opatrnosť a o zvýšenú pozornosť pri  zabezpečovaní vlastného majetku a zároveň žiadame občanov, aby  venovali zvýšenú  pozornosť dianiu v obci a aby boli obozretnejší nie len vo vzťahu k svojmu majetku, ale i vo vzťahu k majetku ostatných spoluobčanov.

V prípade pohybu neznámych podozrivých osôb a vozidiel bezodkladne kontaktujte políciu na t.č. 158.

Späť