Plánovaná odstávka SSD a.s.

24.09.2020 07:30

Na základe oznámenia, ktoré bolo obci doručené spoločnosťou SSD. a.s. Vám oznamujeme, že dňa 24.9.2020 v čase 07:30 do 19:30 bude v CELEJ obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave.

Späť