Plánovaná odstávka SSD a.s.

08.12.2020 07:30

Na základe oznámenia, ktoré bolo obci doručené spoločnosťou SSD. a.s. Vám oznamujeme, že dňa 08.12.2020 v čase 07:30 do 16:00 bude v časti obce prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave.

Prerušenie dodávky el. energie sa týka týchto rodinných domov: Vyrozumenie.pdf

Späť