Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

29.06.2015 08:00

Na základe informácie SSE Žilina, Vám oznamujeme, že dňa 29.06.2015 v čase od 08:00 do 15:00 bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Späť