Opisovanie stavu vodomerov

24.10.2013 08:00

OcÚ v Zubáku oznamuje občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 24.10.2013 a 25.10.2013 t.j. vo štvrtok a piatok sa bude opisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodovodné šachty pracovníkovi OcÚ. 

Späť