Opekanie v prírode

10.07.2010 19:00

V sobotu 10.7. bolo nádherné počasie,  preto pripravil výbor JD posedenie pre všetkých svojich členov.

Pri ohníku sa opekali špekáčky, na uhasenie smädu bolo chladené čapované pivo. Nechýbala ani dobrá slivovička.

Za doprovodu harmonikára Šutriepku spievala aj skupina Radosť, ku ktorej sa pripojili aj ostatní členovia.

Keďže čas ušiel ako voda, večer sa všetci rozchádzali spokojní domov.

Opekačka sa vydarila.

Späť