Október - mesiac úcty k starším

21.10.2009 14:11

V mesiaci októbri, ktorý je aj mesiacom úcty k starším, pripravil výbor JDS v Zubáku pre svojich členov malé posedenie.

Predseda výboru JDS p. Štefan Šutriepka najskôr poinformoval o práci členov za prvý polrok. Nasledovala gratulácia 14 členom jubilantom, ktorí dostali malý darček a pekný kvietok.

Nechýbala ani skupina Zubáčanka, ktorá zaspievala najskôr jubilantom, potom aj ostatným, za čo ju všetci odmenili potleskom, dobrými koláčmi, slivovicou aj vínom, ktoré doniesli naši jubilanti p. Krchňavková J., p. Dávidová J., p. Paliesková O., p. Bednárová, p. Ježo A. a R. Slabý. Rozprúdila sa debata, ktorá trvala až do večerných hodín.

Späť