Október - mesiac úcty k starším

01.10.2008 11:59

Nakoľko je mesiac október mesiacom úcty k starším, stretli sme sa všetci členovia v kultúrnom dome. Na pozvanie prišiel aj starosta p. Bednár a p. farár Čurík.

Dobrú náladu vytvorila aj spevácka skupina Zubáčanka. Pri malom pohostení sme našim jubilantom, ktorí sa počas roku dožili okrúhleho výročia, zagratulovali a odovzdali malý darček.

 

"Rok za rokom zneje času zvon,

veľa ráz už zaznel času jeho tón.

Netrápte sa pre vrátsky, ani biely vlas,

ešte veľa rokov prežiť v zdraví,

praje vám každý z nás."

Späť