Nové zloženie výboru

01.01.2009 12:07

 Od nového roku sa mení aj zloženie výboru, ktoré je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

 

Funkcia Meno člena
predseda Štefan Šutriepka
podporedseda D. Galo
tajomník H. Galová
hospodárka M. Burmeková
člen pre kultúru H. Šutriepková
predseda reviznej komisie Z. Kuviková
podpredseda revíznej komisie Babačová
tajomník zapisovateľ

Krchňavek

 

Späť