Návšteva žiakov v NR SR

06.05.2015 20:00

Dňa 6.mája 2015 sa žiaci II. stupňa našej školy a zo ZŠ s MŠ v Lednici  zúčastnili exkurzie v našom hlavnom meste v Bratislave.

Prvým bodom  bola  prehliadka budovy NR SR a prednáška o

  1.  Ústave SR, štátnych symboloch a histórii parlamentu
  2.  účasť na rokovaní a hlasovaní parlamentu.

Následne sa žiaci zúčastnili besedy s poslancami NR SR pánom Jaroslavom Baškom, Milanom Panáčkom a Dušanom Bublavým, ktorí ich oboznámili s prácou poslanca, ich plánmi a projektmi a  povzbudili žiakovdo budúcnosti nebáť sa zapojiť do politického života.

Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu pánovi starostovi Pavlovi Gelovi a pánovi Milanovi Panáčkovi, vďaka ktorým sa podarilo zrealizovať túto zaujímavú a podnetnú exkurziu.  

Späť