Návšteva v Hornej Breznici

24.10.2009 14:15

Dňa 24. októbra 2009 sme boli celý náš výbor spolu so speváckou skupinou Zubáčanka pozvaní do Hornej Breznice na posedenie dôchodcov.

Po krátkom programe aj sp. skupina vystúpila so svojimi piesňami, za čo bola odmenená veľkým potleskom.

Po dobrom pohostní sme si aj zatancovali. Pri dobrej hudbe nám čas rýchlo ušiel. Domov sme sa vrátili všetci spokojní.

Späť