Naša prvá tanečná zábava

05.01.2008 10:57

Výbor JDS pripravil pre všetkých svojich členov novoročné stretnutie v kultúrnom dome. Boli pozvaní aj hostia. Starosta p. Bednár ako aj p. farár sa ospravedlnili.

Hostia, ktorí prišli z Púchova s predsedkyňou OV. p. Gabkovou nám pripravili program, kde nám pekne zaspievali. Pozvali sme aj priateľov z Hornej Breznice, ktorí sa vedia dobre zabávať. Do tanca vyhrávala obľúbená skupina "Song". Pri výbornom srnčom guláši a dobrom vínku sa každý dobré zabával, o čom svedčil aj plný parket tandujúcich.

Kto mal hlad, mohol sa ešte posilniť obloženými misami a dobrými posúchmi. Nechýbala káva a dobré zákusky.

Pri tanci a speve, čas ubehol ako voda. Aj keď sa nám nechcelo, museli sme sa rozlúčiť.

Každý odchádzal spokojný domov.

Späť