Medzinárodný deň žien

07.03.2009 12:22

Dňa 7.3.2009 sa o 15.00 hod zišli všetky členky JDS v zasadačke OÚ, ktorú poskytol výbor ZOJDS v Zubáku, pri príležitosti MDŽ.

Vo vykúrenej a pekne pripravenej miestnosti, neostalo voľné ani jedno miesto. V úvode zarecitovala našla elenka výboru p. Šutriepková peknú báseň s názvom "nám ženám".

Po príhovore predsedu výboru JDS p. Šutriepku, ktorý bol venovaný všetkým ženám, nasledoval slávnostný prípitok, pri ktorom p. Krchňavek a p. Galo rozdali všetkým členkám pekné kvety. Pri malom pohostení aj p. Burmeková predniesla peknú báseň. Dobré červené vínko ako aj koláčiky, ktoré doniesla p. Slabá Betka, chutili výborne.

Rozprúdila sa dobrá debata, ktorá trvala až do večerných hodín.

Späť