Medzinárodný deň žien

06.03.2010 10:00

Dňa 6.3.2010 pripravil výbor ZOJDS pri príležitosti MDŽ, pre svoje členky posedenie v kultúrnom dome. Po krátkom príhovore a gratulácií predsedu p. Šutriepku dostala každá žena pekný kvietok.

Nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila sp. skupina Radosť so svojími peknými piesňami.

Po občerstvení sa rozprúdila veselá nálada, ktorá trvala až do večerných hodín.

Späť