Informácie pre voliča

10.11.2018 08:00

    Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Jitka Plešková

    Telefonický kontakt: 0948097011

    Sídlo: Zubák 164

Späť