Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019

31.12.2020 00:00

V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2019.

Jedná sa o:  26,00 %

Späť