Gratulácia členom DHZ

07.07.2013 21:46
Gratulujem členom DHZ Zubák k 3. miestu na prvom ročníku nočnej hasičskej súťaže konanej v Hornej Breznici a zároveň mi dovoľte popriať Paťovi Vrabcovi veľa úspechov v novom zamestnaní a verím, že vždy budeš rád, keď ti to pracovné povinnosti dovolia reprezentovať našu obec.
Pavol Gelo
Starosta obce
Späť