Farské oznamy

13.12.2020 11:30

3. adventná nedeľa – Nedeľa Gaudete, rok B

13. decembra 2020

Pondelok: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa: 4. adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00

 

Utorok

17.30

 

Streda

16.30

17.30

Štvrtok

7.00

 

Piatok

17.30

16.30

Sobota

17.30

 

Nedeľa

8.00          11.00

9.30

 

Zubák:  

Pondelok: + Štefan a Roman Kuvikovi

Utorok: + František, Mária a Miroslav Bednár

Streda: + Rudolf, Antónia a Matej

Štvrtok: + Júlia a Matej Balejovi

Piatok: + Kamil Hurínek a rodičia 

Sobota: + Rudolf Kostka

Nedeľa: + Amália, Jozef, Júlia a František Ježovi

               + Viktor a Júlia Kontišovi

Horná Breznica:

Streda:

Piatok:

Nedeľa:

  1. Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 10 a milodar 75€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodary 100€, 100€, 50€ a 50€. Ďakujem za zbierku na energie 386,20€. Ďakujem  bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi za práce na fasáde. Kamilovi Babačovi chcem poďakovať za vodoinštalačné práce. Mirkovi Budiačovi ďakujem za dovoz štrku a Peťovi Kanderkovi za požičanie vozíka. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za perfektne odvedenú prácu sochárovi a maliarovi p. Balajovi. Ďakujem aj Jurkovi Gabrišovi a Peťovi Slabému za osadenie sôch. Taktiež ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za stavbu krovu pre prístrešok na drevo. Ďakujem Stanke Gabrišovej za upratovanie past. centra. Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli zapísať na sviatosť birmovania, tí, ktorí nemohli prísť z rôznych dôvodov, nech ma kontaktujú, prípadne nech sa prídu zapísať osobne, majú na to čas celý budúci týždeň. Chcel by som ešte upozorniť birmovancov aj ich rodičov na presné pravidlá birmovky, aby ich dodržiavali. V pondelok bude brigáda od 8.00, budeme upratovať drevo z parkoviska a dávať ho do kotolne, poprosím chlapov, aby prišli, môžete si vziať aj sekeru či motorovú pílu.

  2. Spovedanie – ako v prvopiatkovom týždni:

Horná Breznica – streda po sv. omši a pred všetkými sv. omšami

Zubák - piatok po sv. omši a pred všetkými sv. omšami

Budem spovedať aj v nedeľu:

Horná Breznica od 14.00 – 16.00

Zubák od 16.00 – 18.00

Chcel by som poprosiť veriacich, aby si nenechávali sv. spoveď na poslednú chvíľu a prišli sa vyspovedať.


 

  1. V utorok 15. decembra 2020 sa začína konať deviatnik Kto dá prístrešie sv. rodine, povzbudzujem všetkých, ktorí sa ho vo farnosti modlia a chcú sa modliť, či už v Zubáku alebo v Breznici. Tento rok sa však bude každá rodina modliť doma sama pri obraze sv. rodiny.

 

  1. Pravidlá bohoslužieb:

- od budúcej nedele, keďže prišli nové pandemické opatrenia, budú sv. omše v Zubáku počas vianočných sviatkov vonku, ale bude sa dať sedieť aj v kostole, kde sa bude kúriť a bude ozvučený

- sv. omše budú maximálne pol hodinu s krátkym príhovorom, nemusíte sa báť, že budú veľmi dlhé, nebudú spievané a budú za klasických hygienických podmienok, tým môžete prísť v akomkoľvek počte

- v Breznici sa v kostole kúriť nebude, počas sv. omše bude kostol otvorený a väčšina ľudí bude vonku

- chcel by som ešte poprosiť, aby mladší nechali starším miesta na sedenie, v Zubáku i Breznici

- ostatné sv. omše mimo sviatkov a nedieľ budú normálne v kostole

 
Späť