Farské oznamy

29.06.2020 07:10

13. nedeľa v cezročnom období, rok A

28. júna 2020

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok

Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka

Budúca nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť a prikázaný sviatok, rok A

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00             18.30         

17.30

Utorok

7.00

 

Streda

7.00         

 

Štvrtok

7.00             17.30

18.30

Piatok

7.00             18.30

17.30

Sobota

7.00

8.00 – 18.30 - adorácia

   

18.30 + prednáška

Nedeľa

8.00                 9.15

10.30

(Korunka)
 

Zubák:  

Pondelok: + František a Milan Zuzíkovi

                  + Felix Mikuš

Utorok: za farnosť

Streda: Martin Milo a Terézia

Štvrtok: k úcte Ducha Svätého

              + Juliana, Štefan a Jozef Kuček

Piatok: + Hermína a Štefan Ondricha

             + Zdeno

Sobota: Ján a Katarína Panenkovi

Nedeľa: + Cyril, Františka a deti Martišovi

               + Katarína Dzurková a deti

 

 

  1. Ďakujem skupine č.10 za upratovanie a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.11. Ďakujem za milodary v tomto týždni 100€, 50€, 50€ od p. Štefinovej Paulíny. Ďakujem p. Kurtimu za výrobu ďalších nábytkov, v prácach budeme pokračovať počas celých prázdnin. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem p. Barcíkovi a Hortovi za lomový kameň a p. Kozákovi za jeho dovoz. Chcem poďakovať chlapom za brigádu za šalovacie práce. V tomto týždni bude brigáda v utorok, počas celého dňa, pozývam chlapov doobeda aj poobede. Budeme došalovávať a nakladať kameň do kaplniek. Jarke Kanderkovej ďakujem za záhradkárske práce a Vladimírovi Martišovi za kosenie trávy. Reštaurácii Prime a p. Pilátovi ďakujem za slnečníky do areálu centra. 

 

  1. Dnes o 15.00 pozývame všetkých žiakov s rodinami, študentov a učiteľov na Te Deum – poďakovanie sa za školský rok, ktoré bude spojené s opekačkou a animačným programom a hrami pre deti. O občerstvenie je postarané. Ak by chceli ženy upiecť ženy koláče, tak môžu. Te Deum začne o 15.00 v kostole modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, na ktorú pozývame všetkých veriacich. Taktiež od tejto nedele pozývame na korunku Božieho milosrdenstva do Hornej Breznice v kostole o 15.00. Budúci týždeň poprosíme aby sa pridali k deťom výnimočne v Zubáku v kostole.

 

  1. Úmysly sv. omší na ďalší polrok začnem zapisovať od 29. júna 2020 (pondelok) s tým, že úmysly, ktoré neboli odslúžené počas karantény COVID-19, sa budú postupne naďalej dopĺňať.

 

  1. Fatimská sobota - budúcu sobotu 4. júla 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 17.30.

V rámci hodovej slávnosti by som vás chcel poprosiť, aby ste odložili prácu a venovali sa viac duchovnému životu, predniesli prosby či poďakovania našim patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. V sobotu bude celodenná adorácia, na ktorú vás čo najsrdečnejšie pozývam - od 8.00 do 18.30. Po sv. omši bude prednáška na tému Sviatosť birmovania. 

 

  1. Prvý piatok – spovedanie

Horná Breznica: Štvrtok – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou / v sobotu od 17.30 do sv. omše
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši

Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. 

V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.

Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

 

6. V tomto týždni bola pre našu farnosťaj taká výnimočná chvíľa, vďaka ktorej sme mohli odprezentovať našu farnosť aj v rádiu Lumen. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným a aj moderátorovi relácie LUPA Andrejovi Baldovskému (počet ľudí bol limitovaný). Tí, ktorí tú reláciu ešte nepočuli alebo si ju chcete vypočuť ešte raz, tak na našej stránke farnosti i na stránke obce bude link danej relácie, aby ste si ju mohli vypočuť.

 
Späť