Farské oznamy

01.06.2020 07:10

Zoslanie Ducha Svätého, rok A

31. mája 2020

Pondelok: Votívna omša o Duchu Svätom

Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka

Budúca nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00         18.30

17.30

Utorok

7.00

 

Streda

17.30

18.30

Štvrtok

18.30

17.30

Piatok

7.00          18.30

17.30

Sobota

15.00        18.30

17.30

Nedeľa

8.00                 11.00

9.30 

Zubák:  

Pondelok: K úcte Ducha Svätého

                  + Jozef Pavúček

Utorok: + Peter, Mirka a Maťka

Streda: + Vladimír Poliak

Štvrtok: za farnosť

Piatok: za zdravie a Božiu pomoc Martina Slabého

             + Anna, Jozef a deti

Sobota: za zdravie a Božiu pomoc Martina Slabého

Nedeľa: + Jozef, Anna a Jozef Miščí

               + Pavol Korošík

 

 

  1. Budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 6 a 7. Ďakujem za cement p. Barcíkovi a Hortovi, Ďakujem p. Zuzíkovi za vykládku cementu. Chcem sa poďakovať Jankovi Ivanišovi za požičanie dodávky a p. Otovi Kurtimu za výrobu postelí, ktoré sme doviezli do centra, budúci týždeň bude pokračovať montáž.  Ďakujem aj chlapom, ktorí mi prevoze pomáhali. Ďakujem Mirkovi Kanderka za maliarske práce a ženám za upratanie centra. Chcem sa poďakovať aj chlapom od p. Prenosila za elektroinštalačné práce a tak isto aj svetlárovi p. Pazderovi. Podokončovali práce v centre a nasvietili hlavný kríž v spoločenskej miestnosti. Ďakujem všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri armovaní, budúci týždeň budeme ukladať kameň. Ďakujem Jarke Kanderkovej za úpravu drevín okolo kostola.

 

  1. Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

 

  1. Fatimská sobota - budúcu sobotu 6. júna 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a pred sv. omšou o 17.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.

 

  1. Prvý piatok – spovedanie

Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši

Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.

Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

 

5. Ohlášky – Dňa 6. júna 2020 chcú uzatvoriť manželstvo Simona Kalusová, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Marián Harvánek, ktorý pochádza z farnosti Žilina - Mesto, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

6. Od tohto týždňa bude kostol otvorený už pol hodinu pred sv. omšou a bude sa predmodlievať sv. ruženec. Po vzájomnej dohode s BU, za čo sme veľmi vďační,  biskupský úrad nám zrušil a odpustil 15 000€ pôžičku. Už máme len podlžnosť, čo sa týka lavíc, ktorú by sme mali v priebehu tohto roka doplatiť. Od budúceho týždňa budú už nedele a sviatky spievané.


 

Späť