Farské oznamy

27.01.2020 07:22

Tretia nedeľa v cezročnom období, rok A

26. januára 2020

Pondelok: Sv. Angely Merici, panny

Utorok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Piatok: Sv. Jána Bosca, kňaza

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka

Budúca nedeľa: Obetovanie Pána, rok A 

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00        

 

Utorok

17.30

 

Streda

7.00

7.30

Štvrtok

7.00

 

Piatok

17.30 

16.30

Sobota

14.30

16.30

Nedeľa

8.00                 11.00

9.30 

(Korunka o 15.00) 

 

Zubák:  

Pondelok: za farnosť

Utorok: + Florián Chudý a rodina

Streda: + Eduard Hurínek a rodina

Piatok: + Viktor Wohlschlager a rodina

Sobota: Výročie a poďakovanie za manželstvo (Slabí)

Nedeľa: + Viliam a Helena Slabí

               + Kamil a Anna Babačovi

 

  1. Ďakujem za upratovanie skupine č. 14 a milodar 50€  budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 15. Ďakujem za milodar 50€ a 20€. Ďakujem za zbierku na energie 264,38€. Ďakujem p. Jendrolovi za dovoz palivového dreva – odrezkov.  Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí mi pomohli previezť pelety do kotolne. Ďakujem Štefanovi Bulkovi a tým, ktorí mu pomáhali, za odvetranie toaliet a izoláciu. Ďakujem Ferkovi Kováčovi a Milanovi Jančimu za obklad WC dievčatá na hornom poschodí. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za dovoz stoličiek a stolov a ďakujeme p. Vlčekovi za tento milodar. Ďakujem Dominikovi a jeho chlapcom za lapače snehu, ktoré rozmiestnili po novej streche. Ďakujem všetkým účastníkom duchovnej obnovy a tým, ktorí mi pomohli s jej organizáciou.

 

  1. Dávam do pozornosti všetkým deťom, že dňa 1.2.2020 v sobotu bude v past. centre karneval. Začneme sv. omšou o 14.30 a potom bude nasledovať karneval v past. centre. Srdečne všetkých pozývame i s rodičmi.

  2. Poprosil by som v sobotu, alebo počas týždňa, keby sa odstránila vianočná výzdoba. V Zubáku bude brigáda odstránenia vianočných stromčekov v sobotu doobeda od 9.00. 

V stredu bude brigáda pre chlapov od 8.00, vyložíme drevo, ktoré je v prepravkách a naložíme tam drevo, ktoré bolo dovezené v tomto týždni. Brigáda bude len doobeda.

 

  1. Fatimská sobota - budúcu sobotu 1. februára 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 15.30 a pred sv. omšou o 16.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Späť