Farské oznamy

28.10.2019 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C
 
5. júna 2016
 
Pondelok: Sv. Norberta, biskupa
 
Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
 
Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola
 
Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok C
 
Rozpis sv. omší:
 
Deň Miesto
 
Zubák Horná Breznica
 
Pondelok 7.00
 
Utorok 18.30 7.00
 
Streda 7.00
 
Štvrtok 7.00
 
Piatok 18.30 17.30
 
0 Sobota 18.30
 
Nedeľa 8.00 11.00 9.30
 
Utorok – + Pavol Korošík
 
Streda – + Štefan, Katarína a František Dzurko
 
Štvrtok – + Amália a Dušan Slabí
 
Piatok – Martin a Mária Chovancovi
 
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany Slabej
 
Nedeľa - Cyril, Františka a Rudolf Martišovi
 
+ Rudolf Gelo a rodičia
 
Horná Breznica:
 
Pondelok – + Rudko Slabý
 
Nedeľa –
 
2. Ďakujem za milodary v tomto týždni 200€ na kotolňu a 100€ na okná v Breznici. Ďakujem
 
Milanovi Chudadovi za výkopové práce na parkovisku, zrovnanie detského ihriska a navážku
 
štrku a výkopy, ktoré sú spojené s odvodnením kostola. Chcem sa poďakovať firme MRA
 
a Milanovi Richtárikovi za dve nákladné autá drenážneho štrku. Ďalej sa chcem poďakovať firme
 
HASTRA za materiál na odvodnenie kostola. Ďakujem chlapom za pomoc pri kladení rúr
 
a odvodňovacieho systému okolo kostola. Tieto práce by sme mali dokončiť budúci týždeň.
 
Taktiež sa chcem poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce a odvoz hliny pri stavbe
 
základu oporného múru na detskom ihrisku. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí
 
pomohli pri náročnej betonáži. Chcem sa poďakovať Mariánovi Körmendymu, ktorý v tomto
 
týždni dokončil vydláždenie kostola a ďakujem mu aj za dovoz stavebného materiálu na kostol.
 
Chcem sa poďakovať firme BEDEKO za dovoz železa, ktoré použijeme na oporný múr
 
a stavbu parkovacej plochy. Ďakujem p. Štefancovi a Grepiniakovi za vŕtanie otvorov na
 
elektrické káble a ventilačné otvory do garáže. Chcem sa poďakovať Ivete Blahovej a firme DPS
 
za dovoz DT-tvárnic. Ďakujem firme LEDMA za svietidlo do sakristie, svietidlá a lampy do
 
hosťovskej izby a svetlá do telocvične. Ďakujem Petrovi Hortovi a cementárňam LADCE za
 
dovoz cementu. Ďakujeme p. Čunderlíkovi za úpravu a klampiarske práce na streche kostola
 
v Hornej Breznici. Práca a materiál boli spolu 300€. Chcem sa poďakovať ZŠ Zubák za
 
zapožičanie mikrofónov a reproduktorov. Taktiež sa chcem poďakovať starostovi a vedeniu obce
 
za zapožičanie KD pri bohoslužbách. Chcem sa poďakovať Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi
 
Dávidovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám, ktoré posadili okrasné dreviny do skalky.
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili sviatosti zmierenia v tomto týždni.
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Zubák
 
Zubák č. 140, 020 64 Zubák
 
tel: 0917 350 222
 
2. Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Hornej Breznici.
 
3. Kalkulácia podlahového kúrenia a opravy kostola v Zubáku:
 
Elektroinštalácia: 390€
 
Betonárske práce: 550€
 
Stavebný materiál: 2556,40€
 
Stavebné práce: 1100€
 
Vodoinštalačné a kurenárske práce: 4147,30€
 
Nové liturgické predmety do kostola: 890€
 
Spolu treba vyplatiť náklady na opravu kostola: 9633,7€
 
Chcel by som poznamenať, že väčšinu faktúr budeme platiť priebežne, pričom splatnosť máme
 
do konca roka. Čo sa nám podarilo, tak v tomto týždni sme vyplatili kotolňu. Všetky prostriedky,
 
ktoré sme zbierali v Zubáku boli obetované na tento úmysel. Odteraz ideme splácať renováciu
 
farského kostola. Zostatok zo všetkých financií je 158,20€. Tieto financie budú obetované na
 
kúrenie v kostole. Kto by chcel podporiť toto dielo, už vopred vyprosujem úprimné Pán Boh
 
zaplať. Treba poznamenať, že do týchto financií nie sú započítané nové lavice a nový nábytok do
 
sakristie, nová spovedelnica, obložka dverí medzi sakristiou a kostolom, stolík na odkladanie
 
liturgických predmetov, sedes pre kňaza, niektoré doplnky k mikrofónom, renovácia obrazu sv.
 
Vendelína a renovácia hlavného oltára.
 
4. Deň detí bude v Zubáku o 14.00 v areáli školy a v tom istom čase bude aj v Hornej Breznici
 
v areáli obecného úradu.
 
5. V piatok bude po sv. omši stretnutie animátorov birmovancov v Zubáku. V sobotu bude
 
birmovanecká sv. omša, po nej bude stretnutie birmovancov a ja budem mať stretnutie
 
s rodičmi birmovancov aj prvoprijímajúcich detí.
 
6. Tento týždeň pondelok poobede o 14.00 bude brigáda pre ženy, ktoré budú upratovať farský
 
kostol. V tom istom čase budú mať brigádu aj chlapi, s ktorými budeme betónovať oporný
 
múr detského ihriska. Po uprataní kostola potom prenesieme liturgické predmety, ako aj
 
stoličky do kostola. Čo sa nestihne v pondelok, budeme pokračovať s prácami v utorok
 
a v stredu. Budúci týždeň by mal Miroslav Havko začať aj so stavbou detského ihriska.
 
7. Od tohto týždňa začíname slúžiť sv. omše v Zubáku už v kostole. V kalendári neevidujeme,
 
žeby sme niektoré sv. omše neodslúžili. Ak by sa stalo, žeby som nejakú sv. omši preskočil,
 
alebo neodslúžil, alebo ten úmysel sa nejakým spôsobom stratil, tak si treba pozrieť, či
 
nebude odslúžený v mesiaci jún a od dnešného dňa si môžete zapísať sv. omše v Zubáku aj
 
Breznici až do 31.12.2016. Za ťažkosti s úmyslami sa chcem ospravedlniť, ak som niekomu
 
termín prehodil alebo neodslúžil v období rekonštrukc3. veľkonočná nedeľa, rok B.doc (66048)

30. Nedeľa v cezročnom období, rok C

27. októbra 2019

Utorok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Piatok: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok

Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých

Budúca nedeľa: 31. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší:

 

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00

 

Utorok

7.00

 

Streda

17.30

18.30

Štvrtok

18.30

17.30

Piatok

8.00            11.00

9.30

Sobota

7.00      18.30

17.30

Nedeľa

8.00            11.00

9.30


Zubák:  

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc r. Kopeckej a Parohovej

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Jozefa Kontiša

Streda: + Anton, Anna, Ivan a Martin, Antónia a Mária

Štvrtok: + Anna Švajcová

Piatok: + Emil Zuzík

Sobota: + Júlia a Matej Balejovi

              Eva Martinčeková, Margéta Repáňová – za zdravie a Božiu pomoc 

Nedeľa: + Rudolf Kanderka, Antónia a Matej

               + Kamil a rodičia

Horná Breznica:

Streda: 

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

 

  1. Ďakujem za upratovanie skupine č. 1 a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Ďakujem za milodary 50€ a 100€. Ďakujem za hodovú zbierku 412,55€ a v Breznici 111,62€. Ďakujem za odšalovanie spovednice v Breznici. Na utorok 29. októbra 2019 je vybavený betónovací stroj, brigáda bude o 7.30, musíme zašalovať a armovať počas betónovania, pretože v pondelok príde bager, ktorý bude upravovať terén. Betónovať budeme počas celého dňa, poprosil by som chlapov, aby pokiaľ je možné pomohli a zúčastnili sa na brigáde. Taktiež v tomto týždni budeme pokračovať na prácach v spovednici.

 

  1. Ľudové misie -  Misie nám budú dávať verbisti a uskutočnia sa od 10. – 17. novembra 2019. Ešte raz vás prosím, upravte si svoj program a vyhraďte si čas na misie.

 

  1. Púť do Svätej Zeme – v rámci našich pútí, vám ponúkam možnosť spoločne navštíviť Svätú Zem v dňoch 07.03. – 14.03. 2020 za výhodnú cenu 590€+150€. V cene je bohatý program miest, kde pôsobil Pán Ježiš: Betlehem, Nazaret, Jeruzalem, Galilejské jazero, kúpanie v Červenom i Mŕtvom mori, Múr nárekov, ... atď. Je potrebné zaplatiť zálohu 250€ do 30.10.2019, preto vás prosím, premyslite si to a rozhodnite sa čo najskôr, je to veľký duchovný i kultúrny zážitok, na ktorý budete určite dlho spomínať a čerpať z neho i pre svoj duchovný život. Chcel by som vás poprosiť, dnes alebo zajtra do večera mi záväzne nahláste, ktorí chcete ísť, aby som vám mohol dať ďalšie inštrukcie a nahlásil počet, pretože to musíme uzatvoriť.

 

  1. Spovedanie v prvopiatkovom týždni a pred sviatkom Všetkých svätých:

K prvému piatku a zároveň k sviatkom budem spovedať počas týždňa pred sv. omšami, na prvý piatok už spovedať nebudem. Pred sviatkom Všetkých svätých budem spovedať:

Horná Breznica – v stredu po omši, vo štvrtok pred omšou

Zubák – v stredu pred sv. omšou, vo štvrtok po sv. omši

Môžeme získať úplné odpustky pre duše zomrelých, ako aj vymodliť spásu duší pre našich najbližších. Chorých navštívim na prvý piatok po rannej sv. omši od pol ôsmej. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom v Hornej Breznici.

 

  1. Zaopatrovanie chorých bude tento štvrtok ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím v sakristiách kostolov. Mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie po rannej sv. omši v piatok.

 

  1. Dušičková pobožnosť sa bude konať v piatok na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.30 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

 

  1. Sviečka za nenarodené deti - je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby ľudia boli citliví v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých a spomínali si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate. V kostoloch pri východe budete mať možnosť si zakúpiť sviece v sume 1€ a výťažok pôjde pre Fórum života.

 

  1. Fatimská sobota - budúcu sobotu 2. novembra 2019 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou o 16.30 a pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.

 

Späť