Farské oznamy

11.06.2018 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C
 
5. júna 2016
 
Pondelok: Sv. Norberta, biskupa
 
Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
 
Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola
 
Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok C
 
Rozpis sv. omší:
 
Deň Miesto
 
Zubák Horná Breznica
 
Pondelok 7.00
 
Utorok 18.30 7.00
 
Streda 7.00
 
Štvrtok 7.00
 
Piatok 18.30 17.30
 
0 Sobota 18.30
 
Nedeľa 8.00 11.00 9.30
 
Utorok – + Pavol Korošík
 
Streda – + Štefan, Katarína a František Dzurko
 
Štvrtok – + Amália a Dušan Slabí
 
Piatok – Martin a Mária Chovancovi
 
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany Slabej
 
Nedeľa - Cyril, Františka a Rudolf Martišovi
 
+ Rudolf Gelo a rodičia
 
Horná Breznica:
 
Pondelok – + Rudko Slabý
 
Nedeľa –
 
2. Ďakujem za milodary v tomto týždni 200€ na kotolňu a 100€ na okná v Breznici. Ďakujem
 
Milanovi Chudadovi za výkopové práce na parkovisku, zrovnanie detského ihriska a navážku
 
štrku a výkopy, ktoré sú spojené s odvodnením kostola. Chcem sa poďakovať firme MRA
 
a Milanovi Richtárikovi za dve nákladné autá drenážneho štrku. Ďalej sa chcem poďakovať firme
 
HASTRA za materiál na odvodnenie kostola. Ďakujem chlapom za pomoc pri kladení rúr
 
a odvodňovacieho systému okolo kostola. Tieto práce by sme mali dokončiť budúci týždeň.
 
Taktiež sa chcem poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce a odvoz hliny pri stavbe
 
základu oporného múru na detskom ihrisku. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí
 
pomohli pri náročnej betonáži. Chcem sa poďakovať Mariánovi Körmendymu, ktorý v tomto
 
týždni dokončil vydláždenie kostola a ďakujem mu aj za dovoz stavebného materiálu na kostol.
 
Chcem sa poďakovať firme BEDEKO za dovoz železa, ktoré použijeme na oporný múr
 
a stavbu parkovacej plochy. Ďakujem p. Štefancovi a Grepiniakovi za vŕtanie otvorov na
 
elektrické káble a ventilačné otvory do garáže. Chcem sa poďakovať Ivete Blahovej a firme DPS
 
za dovoz DT-tvárnic. Ďakujem firme LEDMA za svietidlo do sakristie, svietidlá a lampy do
 
hosťovskej izby a svetlá do telocvične. Ďakujem Petrovi Hortovi a cementárňam LADCE za
 
dovoz cementu. Ďakujeme p. Čunderlíkovi za úpravu a klampiarske práce na streche kostola
 
v Hornej Breznici. Práca a materiál boli spolu 300€. Chcem sa poďakovať ZŠ Zubák za
 
zapožičanie mikrofónov a reproduktorov. Taktiež sa chcem poďakovať starostovi a vedeniu obce
 
za zapožičanie KD pri bohoslužbách. Chcem sa poďakovať Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi
 
Dávidovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám, ktoré posadili okrasné dreviny do skalky.
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili sviatosti zmierenia v tomto týždni.
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Zubák
 
Zubák č. 140, 020 64 Zubák
 
tel: 0917 350 222
 
2. Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Hornej Breznici.
 
3. Kalkulácia podlahového kúrenia a opravy kostola v Zubáku:
 
Elektroinštalácia: 390€
 
Betonárske práce: 550€
 
Stavebný materiál: 2556,40€
 
Stavebné práce: 1100€
 
Vodoinštalačné a kurenárske práce: 4147,30€
 
Nové liturgické predmety do kostola: 890€
 
Spolu treba vyplatiť náklady na opravu kostola: 9633,7€
 
Chcel by som poznamenať, že väčšinu faktúr budeme platiť priebežne, pričom splatnosť máme
 
do konca roka. Čo sa nám podarilo, tak v tomto týždni sme vyplatili kotolňu. Všetky prostriedky,
 
ktoré sme zbierali v Zubáku boli obetované na tento úmysel. Odteraz ideme splácať renováciu
 
farského kostola. Zostatok zo všetkých financií je 158,20€. Tieto financie budú obetované na
 
kúrenie v kostole. Kto by chcel podporiť toto dielo, už vopred vyprosujem úprimné Pán Boh
 
zaplať. Treba poznamenať, že do týchto financií nie sú započítané nové lavice a nový nábytok do
 
sakristie, nová spovedelnica, obložka dverí medzi sakristiou a kostolom, stolík na odkladanie
 
liturgických predmetov, sedes pre kňaza, niektoré doplnky k mikrofónom, renovácia obrazu sv.
 
Vendelína a renovácia hlavného oltára.
 
4. Deň detí bude v Zubáku o 14.00 v areáli školy a v tom istom čase bude aj v Hornej Breznici
 
v areáli obecného úradu.
 
5. V piatok bude po sv. omši stretnutie animátorov birmovancov v Zubáku. V sobotu bude
 
birmovanecká sv. omša, po nej bude stretnutie birmovancov a ja budem mať stretnutie
 
s rodičmi birmovancov aj prvoprijímajúcich detí.
 
6. Tento týždeň pondelok poobede o 14.00 bude brigáda pre ženy, ktoré budú upratovať farský
 
kostol. V tom istom čase budú mať brigádu aj chlapi, s ktorými budeme betónovať oporný
 
múr detského ihriska. Po uprataní kostola potom prenesieme liturgické predmety, ako aj
 
stoličky do kostola. Čo sa nestihne v pondelok, budeme pokračovať s prácami v utorok
 
a v stredu. Budúci týždeň by mal Miroslav Havko začať aj so stavbou detského ihriska.
 
7. Od tohto týždňa začíname slúžiť sv. omše v Zubáku už v kostole. V kalendári neevidujeme,
 
žeby sme niektoré sv. omše neodslúžili. Ak by sa stalo, žeby som nejakú sv. omši preskočil,
 
alebo neodslúžil, alebo ten úmysel sa nejakým spôsobom stratil, tak si treba pozrieť, či
 
nebude odslúžený v mesiaci jún a od dnešného dňa si môžete zapísať sv. omše v Zubáku aj
 
Breznici až do 31.12.2016. Za ťažkosti s úmyslami sa chcem ospravedlniť, ak som niekomu
 
termín prehodil alebo neodslúžil v období rekonštrukc3. veľkonočná nedeľa, rok B.doc (66048)

10. nedeľa v cezročnom období, rok B

10. júna 2018

Pondelok: Sv. Barnabáša, apoštola

Streda: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota: Panny Márie v sobotu

Budúca nedeľa: 11. nedeľa v cezročnom období, rok B

                       Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00

 

Utorok

18.30

 

Streda

18.30

17.30

Štvrtok

7.00

 

Piatok

18.30

17.30

Sobota

18.30

 

Nedeľa

8.00                 11.00

9.30

Zubák:

Pondelok: + Marta, Jozef Chalanovi a rodičia

Utorok: na úmysel

Streda: za farnosť

Štvrtok: : za zdravie a Božiu pomoc rod. Anny Miščiovej

Piatok: + Jozef a Emil Miščí

Sobota: + Irena a Rudolf Krchňaví

Nedeľa: + Cyril a Františka Martišovi a deti

                          + Oľga a Ferdinand Parohovi

Horná Breznica:

Streda:

Piatok:

Nedeľa:

  1. Ďakujem za upratovanie skupine č. 4 a milodar 60€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.5. Ďakujem za milodary v tomto týždni 100€. Ďakujem pútnikom z Turzovky za milodar 75€. Ďakujem v tomto týždni chlapom za murárske práce: Marošovi Oščatkovi a Jožkovi Katerinčinovi. Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí mi pomáhali pri budovaní vchodu do fary, chcel by som vyhlásiť na pondelok poobede o 15.00 betonáž, aby ste prišli viacerí, lebo budeme betónovať stĺpy pri vchode do farského úradu. Zvlášť v tomto týždni sa chcem poďakovať stavebninám Pruské p. Tomanovi a Pagáčovi, ktorí dokončili sadrokartóny v stredu. Taktiež som veľmi vďačný Miroslavovi Kanderkovi, Miroslavovi Krchňávkovi a Jankovi Gálikovi za maliarske práce na celom centre. Vymaľovali od stredy do soboty všetky miestnosti. Za ich obetavú prácu, keďže každý deň pracovali do noci, im zo srdca ďakujem. Chcem sa poďakovať animátorom i ženám, ktoré upratali stavbu. Taktiež chcem poďakovať Andrejovi Brňákovi za elektroinštalačné práce. V pondelok ráno príde dlažba, takže budúci týždeň začneme klásť podlahy. Ďakujem ženám za upratanie fary. Ďakujem deťom za účasť na detskom stretku v piatok a animátorom, ktorí ho pripravili.

 

  1. Dnes bude zbierka na past. centrum.

 

  1. Po piatkovej sv. omši bude stretnutie animátorov, pričom ich pozývam aj na sv. omšu.  

 

  1. Ďakujem členom farskej rady za piatkové stretnutie. Chcel by som vám povedať, že začiatkom júla pôjdem na operáciu a budem dlhodobo PN. Doba liečenia sa odhaduje na 4-6 mesiacov. Aby nevznikli okolo toho zbytočné nedorozumenia, aj pri vysluhovaní sviatostí. Zastupovanie bude mať na starosti pán dekan z Púchova, prípadne biskupský úrad v Žiline. Neviem vám teraz povedať, či budem na fare. Aj keby som bol, tak nebudem môcť vám vyhovieť a poslúžiť. Sv. omše budú zredukované. V Zubáku bude len jedna sv. omša v nedeľu a Breznici taktiež iba jedna sv. omša v nedeľu. Kto by chcel úmysel sv. omše, tak posledný júnový týždeň vám sv. omšu zapíšem, ale bez toho, že budete vedieť, kedy bude sv. omša odslúžená. Samozrejme, že môžete poprosiť kňazov, ktorí tu budú počas táborov, ak budú ochotní a budú mať voľný úmysel, tak vám sv. omšu odslúžia. Ak nebudú komplikácie, tak schopnosť pracovať a vysluhovať sviatosti bude pravdepodobne možné až v októbri alebo novembri. Potom vám v Zubáku a v Breznici riadne zapíšem sv. omše, ako býva zvykom. Ak by ste si chceli dať odslúžiť sv. omše inde, rád vám vyhoviem a pošlem úmysly kňazom, ktorí majú málo sv. omší. Pevne verím, že budete dostatočne rešpektovať moju zdravotnú indispozíciu. Čo sa týka stavby, mali by sme pokračovať po mojej rekonvalescencii. Čo sa týka táborov, čo ma veľmi milo potešilo, tak tábory bude zabezpečovať farská rada, čím sa chcem aj poďakovať obecnému úradu v Zubáku, ktorý nám vyšiel v ústrety s ich organizáciou. Na maľovanie nám zostáva doplatiť ešte 3386,19€.

 

  1. Obecný úrad v Zubáku pozýva dnes všetky deti na Deň detí v areáli školy, ktorý začne dnes o 14.00.

Späť