Farské oznamy

01.04.2019 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C
 
5. júna 2016
 
Pondelok: Sv. Norberta, biskupa
 
Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
 
Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola
 
Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok C
 
Rozpis sv. omší:
 
Deň Miesto
 
Zubák Horná Breznica
 
Pondelok 7.00
 
Utorok 18.30 7.00
 
Streda 7.00
 
Štvrtok 7.00
 
Piatok 18.30 17.30
 
0 Sobota 18.30
 
Nedeľa 8.00 11.00 9.30
 
Utorok – + Pavol Korošík
 
Streda – + Štefan, Katarína a František Dzurko
 
Štvrtok – + Amália a Dušan Slabí
 
Piatok – Martin a Mária Chovancovi
 
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany Slabej
 
Nedeľa - Cyril, Františka a Rudolf Martišovi
 
+ Rudolf Gelo a rodičia
 
Horná Breznica:
 
Pondelok – + Rudko Slabý
 
Nedeľa –
 
2. Ďakujem za milodary v tomto týždni 200€ na kotolňu a 100€ na okná v Breznici. Ďakujem
 
Milanovi Chudadovi za výkopové práce na parkovisku, zrovnanie detského ihriska a navážku
 
štrku a výkopy, ktoré sú spojené s odvodnením kostola. Chcem sa poďakovať firme MRA
 
a Milanovi Richtárikovi za dve nákladné autá drenážneho štrku. Ďalej sa chcem poďakovať firme
 
HASTRA za materiál na odvodnenie kostola. Ďakujem chlapom za pomoc pri kladení rúr
 
a odvodňovacieho systému okolo kostola. Tieto práce by sme mali dokončiť budúci týždeň.
 
Taktiež sa chcem poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce a odvoz hliny pri stavbe
 
základu oporného múru na detskom ihrisku. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí
 
pomohli pri náročnej betonáži. Chcem sa poďakovať Mariánovi Körmendymu, ktorý v tomto
 
týždni dokončil vydláždenie kostola a ďakujem mu aj za dovoz stavebného materiálu na kostol.
 
Chcem sa poďakovať firme BEDEKO za dovoz železa, ktoré použijeme na oporný múr
 
a stavbu parkovacej plochy. Ďakujem p. Štefancovi a Grepiniakovi za vŕtanie otvorov na
 
elektrické káble a ventilačné otvory do garáže. Chcem sa poďakovať Ivete Blahovej a firme DPS
 
za dovoz DT-tvárnic. Ďakujem firme LEDMA za svietidlo do sakristie, svietidlá a lampy do
 
hosťovskej izby a svetlá do telocvične. Ďakujem Petrovi Hortovi a cementárňam LADCE za
 
dovoz cementu. Ďakujeme p. Čunderlíkovi za úpravu a klampiarske práce na streche kostola
 
v Hornej Breznici. Práca a materiál boli spolu 300€. Chcem sa poďakovať ZŠ Zubák za
 
zapožičanie mikrofónov a reproduktorov. Taktiež sa chcem poďakovať starostovi a vedeniu obce
 
za zapožičanie KD pri bohoslužbách. Chcem sa poďakovať Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi
 
Dávidovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám, ktoré posadili okrasné dreviny do skalky.
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili sviatosti zmierenia v tomto týždni.
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Zubák
 
Zubák č. 140, 020 64 Zubák
 
tel: 0917 350 222
 
2. Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Hornej Breznici.
 
3. Kalkulácia podlahového kúrenia a opravy kostola v Zubáku:
 
Elektroinštalácia: 390€
 
Betonárske práce: 550€
 
Stavebný materiál: 2556,40€
 
Stavebné práce: 1100€
 
Vodoinštalačné a kurenárske práce: 4147,30€
 
Nové liturgické predmety do kostola: 890€
 
Spolu treba vyplatiť náklady na opravu kostola: 9633,7€
 
Chcel by som poznamenať, že väčšinu faktúr budeme platiť priebežne, pričom splatnosť máme
 
do konca roka. Čo sa nám podarilo, tak v tomto týždni sme vyplatili kotolňu. Všetky prostriedky,
 
ktoré sme zbierali v Zubáku boli obetované na tento úmysel. Odteraz ideme splácať renováciu
 
farského kostola. Zostatok zo všetkých financií je 158,20€. Tieto financie budú obetované na
 
kúrenie v kostole. Kto by chcel podporiť toto dielo, už vopred vyprosujem úprimné Pán Boh
 
zaplať. Treba poznamenať, že do týchto financií nie sú započítané nové lavice a nový nábytok do
 
sakristie, nová spovedelnica, obložka dverí medzi sakristiou a kostolom, stolík na odkladanie
 
liturgických predmetov, sedes pre kňaza, niektoré doplnky k mikrofónom, renovácia obrazu sv.
 
Vendelína a renovácia hlavného oltára.
 
4. Deň detí bude v Zubáku o 14.00 v areáli školy a v tom istom čase bude aj v Hornej Breznici
 
v areáli obecného úradu.
 
5. V piatok bude po sv. omši stretnutie animátorov birmovancov v Zubáku. V sobotu bude
 
birmovanecká sv. omša, po nej bude stretnutie birmovancov a ja budem mať stretnutie
 
s rodičmi birmovancov aj prvoprijímajúcich detí.
 
6. Tento týždeň pondelok poobede o 14.00 bude brigáda pre ženy, ktoré budú upratovať farský
 
kostol. V tom istom čase budú mať brigádu aj chlapi, s ktorými budeme betónovať oporný
 
múr detského ihriska. Po uprataní kostola potom prenesieme liturgické predmety, ako aj
 
stoličky do kostola. Čo sa nestihne v pondelok, budeme pokračovať s prácami v utorok
 
a v stredu. Budúci týždeň by mal Miroslav Havko začať aj so stavbou detského ihriska.
 
7. Od tohto týždňa začíname slúžiť sv. omše v Zubáku už v kostole. V kalendári neevidujeme,
 
žeby sme niektoré sv. omše neodslúžili. Ak by sa stalo, žeby som nejakú sv. omši preskočil,
 
alebo neodslúžil, alebo ten úmysel sa nejakým spôsobom stratil, tak si treba pozrieť, či
 
nebude odslúžený v mesiaci jún a od dnešného dňa si môžete zapísať sv. omše v Zubáku aj
 
Breznici až do 31.12.2016. Za ťažkosti s úmyslami sa chcem ospravedlniť, ak som niekomu
 
termín prehodil alebo neodslúžil v období rekonštrukc3. veľkonočná nedeľa, rok B.doc (66048)

4. pôstna nedeľa, rok C

31. marca 2019

Budúca nedeľa: 5. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00

 

Utorok

7.00

 

Streda

17.30

18.30

Štvrtok

7.00

 

Piatok

18.30

17.30

Sobota

18.30

17.30

Nedeľa

8.00                11.00

9.30


Zubák:  

Pondelok: Rudolf Bednár a syn Rudolf

Utorok: k úcte Ducha svätého

Streda: + Pavol Hazala, Ján Kontiš a rod. Burmeková

Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc Vlasty a Silvie

Piatok: + rod. Babačová a Vrabcová

Sobota: + rod. Mišovcová

Nedeľa: + Jozef

        + Milan Janči a rodičia

Horná Breznica:

Streda:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

  1. Ďakujem za upratovanie skupine č. 9. a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 10. Skupina č. 9 darovala milodar 80€ na kostol. Ďakujem za milodar na kostol 200€, 50€ a 50€. Ďakujem Ivete Blahovej a firme DPS Sverepec za dva kamióny DT tvárnic. Ďakujem Rudolfovi Kozákovi za dovoz štrku. Ďakujem Jurajovi Štefancovi za betónovací stroj. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom za utorkovú brigádu na multifunkčnom ihrisku, kde sme pripravovali veci na betonáž a zaliatie tvárnic a prekladali sme ich železom. Taktiež ďakujem aj za šalovacie práce. Veľmi pekne ďakujem za celodennú betonáž vo štvrtok, veľká vďaka patrí chlapom, ktorí to vydržali až do pol desiatej večer. Ďakujem všetkým tým, ktorí pomáhali v piatok pri čistení priestorov, kde sme betónovali. Chcem len poznamenať, že skelet multifunkčného ihriska je takmer hotový, okrem dokončenia tribúny. Sú tam rozmiestnené patky na siete a na osvetlenie, nasleduje umelá tráva, odvodňovacie žľaby, dokončenie tribúny, mantinelov, elektrifikácia a dokončenie vstupnej brány. Chcem sa poďakovať ešte raz všetkým chlapom, ktorí nám s týmito prácami pomohli.  Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Chcem sa poďakovať chlapom za nachystanie a spracovanie dreva. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem Kamilovi Babačovi a jeho chlapom za kurenárske a vodoinštalačné práce a opravu poruchy hlavnej tepny kúrenia. Ďakujem ženám za upratanie centra a za varenie pre tábor. Ďakujem animátorom, žiakom a vedeniu školy a obce za účasť na duchovnej obnove školy. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a zúčastnili ste sa prednášky o potrebách duchovného života, z cyklu Pôstnych túžob.

 

  1. Tlačivo 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostola. Pán boh zaplať za podporu.

  2. Tým, že vrcholí pôst, tak tento týždeň bude prednáška na tému - Duchovný boj o každú dušu človeka, tentokrát budú pôstne túžby v rámci homílie, asi 20 minút a po sv. omši budem spovedať a vy môžete adorovať pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Od tohto mesiaca zavádzame prvé soboty v našej farnosti, každú prvú sobotu bude posilnená sv. omša v Breznici, pred ktorou bude večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 30 min pred sv. omšou a 15. minút pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.

 

  1. Od 1. apríla by som chcel poprosiť všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby sme spoločne ako farnosť sústredili všetky svoje sily na prerábku poslednej časti centra, ktorá nás bude stáť, veľa síl, energie a určite aj veľa financií. Preto vás prosím o akúkoľvek pomoc, aby sme šťastne toto dielo dokončili do 1. júla a mohli privítať deti na prázdniny. Pevne verím, že v tomto diele spojíme svoje sily a tak dielo dokončíme.

Pondelok, utorok a prípadne v stredu budú búracie práce.

V stredu a vo štvrtok by sme mali murovať, v piatok a sobotu zašalovať, ak sa podarí aj zabetónovať preklady. Každý deň budeme robiť od rána do večera, za akéhokoľvek počasia. Chcel by som poprosiť o modlitby za dobré počasie, ale hlavne, aby sa nikomu nič nestalo.

Poprosil by som ženy, ktoré by chceli pomôcť s varením, aby sa nahlásili na varenie každý deň v týždni - od pondelka do soboty.

 

  1. Krížové cesty:

Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

 

  1. Prvý piatok – spovedanie:

Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši

Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. Pred sv. omšami v piatok budú krížové cesty.

Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

 

Späť