Farské oznamy

16.11.2020 07:00

33. nedeľa v cezročnom období, rok A

15. novembra 2020

Pondelok: Sv. Margity Škótskej, spomienka

Utorok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Streda: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, spomienka

Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Budúca nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa, rok A

Rozpis sv. omší:

Deň

Miesto

 

Zubák

Horná Breznica

Pondelok

7.00

 

Utorok

7.00

 

Streda

17.30

16.30

Štvrtok

7.00

 

Piatok

17.30

16.30

Sobota

   

Nedeľa

8.00          11.00

9.30

Zubák:  

Pondelok: + Martin Babača

Utorok: + Galkovi

Streda: + Rudolf a Agnesa Parohovi

Štvrtok: členovia rod. Jánoškovej

Piatok: + Ján Burmek a vnuk Roman

Nedeľa: + Peter, Mirka a Martina

               Za zdravie a Božiu pomoc za Jozefa a Miroslava             

Horná Breznica:

Streda: 

Piatok:

Nedeľa:


 

1. Budúci týždeň bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. Verím, že sa zúčastníte, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 17.45 a v Zubáku o 18.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti. Povzbudzujem vás k tomu, aby ste využívali sv. omše počas týždňa i možnosť sv. spovede, nakoľko môžeme do konca novembra navštevovať cintorín, a tak získať úplné odpustky pre seba a vymodliť duše z očistca.

2. Pravidlá bohoslužieb od pondelka 16. novembra 2020:

- šachovnicové sedenie v laviciach

- polovica kapacity kostola
- hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených   

  nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, 

  rozdávanie Eucharistie do rúk
- stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.


 

Späť