Druhá výročná členská schôdza

07.02.2009 12:16

Dňa 7. februára sa o 15.00 h zišli všetci členovia JDS v kultúrnom dome na výročnú členskú schôdzu, ktorú organizoval výbor ZOJDS v Zubáku.

V bohatom programe zhodnotil predseda výboru p. Šutriepka činnosť JDS za rok 2008. Nasledovala správa o hospodárení, ktorú prečítala hospodárka p. Burmeková M. Správu a program činnosti na rok 2009 predniesla tajomníčka p. Galová H. Taktiež boli zvolení do výboru dvaja nový členovia p. Babačová a p. Galo.

Na schôdzu boli pozvaní hostia z OOJDS Púchov, starosta p. Bednár a členovia výboru z Hornej Breznice.

V príhovore ako prvá vystúpila aj podpredsedníčka z OOJDS p. Gabková, ktorá kladne zhodnotila našu činnosť. Taktiež aj starosta p. Bednár vo svojom vystúpení pochválil našu činnosť v organizácií a prisľúbil podporu. Nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Zubáčanka.

Scénka, ktorú si pripravila členka výboru p. Šutriepková zožala veľký potlesk. Bola prednesená aj báseň o dôchodcoch. Podávalo sa dobré červené vínko. Nechýbali ani vypečené kuracie stehná, káva a taktiež dobré zákusky, ktoré nám napiekla členka výboru p. Galová.

Po celý čas až do neskorých hodín nám do tanca vyhrávala skupina Song, ktorá aj cez prestávky bavila celú sálu.

Domov išiel každý v dobrej nálade.

Späť