Brigáda na miestnej fare

10.05.2010 13:39

V mesiaci máj sa opäť zišli členky aj členovia JDS, aby vypomohli p. farárovi pripraviť miestnosti na ubytovanie prvách návštevníkov. Muži vypratovali veci, ktoré boli nepotrebné. Niektorí dokončovali práce na vodovode. Ženy dávali do poriadku miestnosti. Na obed sa vrátil p. farár, ktorý pripravil aj občerstvenie.

Späť