Bezplatné právne poradenstvo

11.09.2018 15:00

OcÚ v Zubáku oznamuje občanom, že sa v našej obci bude poskytovať bezplatné právne poradenstvo pre našich občanov. Túto službu bude zabezpečovať JUDr. Alena Virdzeková vždy jeden deň v mesiaci. Najbližší termín v tomto mesiaci je stanovený na 11.09.2018 /utorok/ o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Zubáku. Z bezplatného poradenstva sú vylúčené podnikateľské subjekty.

Späť