Kronika JDS

Prvá plenárna schôdza

15.09.2007 10:27
Dňa 15.9.2007 sa konala prvá plenárna schôdza. Zišlo sa na nej 40 členov JDS. Výbor na nej oboznámil všetkých s nasledujúcim programom: Uskutočnenie brigády u št. lesov Možnosť rekreácie Posedenie pri hudbe Občerstvenie Záver

Zasadanie výboru

13.09.2007 10:25
Na stretnutí výboru sme odsúhlasili tieto témy: Príprava prvej členskej schôdze Požiadať sponzorov o príspevok Navrhnúť posedenie alebo zájazd Uskutočnenie brigády Záver   Prvá výborová schôdza prebehla v dobrej atmosfére nakoľko sú to začiatky. Nakoniec nechýbala...

Stretnutie v Púchove

12.09.2007 10:23
Dňa 12.9.2007 sa konala schôdza JDS v Púchove zo základných organizácií. Za našu organizáciu boli  prítomní: Š. Šutriepka, H. Galová, H. Šutriepková. Boli sme milo privítaní aj členmi z ostatných organizácií. Na stretnutí nás oboznámili s rôznymi aktivitami a podujatiami, ktoré sa robia v...

Založenie Jednoty dôchodcov

08.09.2007 10:17
Dňa 8. septembra bola v obci založená Jednota dôchodcov. Na pozvanie starostu p. Bednára prišli aj pracovníci Jednoty z Púchova, ktorí nám poskytli a vysvetlili ako aj pomohli so založením a vedením organizácie, za čo im patrí vďaka. Poďakovanie patrí aj p. starostovi, ktorý nám poskytol miestnosť...

Prvé zasadanie výboru JDS

16.08.2007 10:21
Po založení výboru, sme sa stretli prvýkrát, aby sme si ujasnili a prebrali prácu každého člena výboru. Oboznámili sme sa so stanovami JDS. Stretnutie sa konalo v priateľskej atmosfére. Nakoniec sme zagratulovali našej tajomníčke Helenke.